WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Świdnica: Będą podwyżki

Niedziela, 28 listopada 2021, 15:31
Autor: red
Fot. UM Świdnica
Rada Miejska w Świdnicy przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Podwyżka wyniosła około 3,6%.

Obowiązujące stawki to:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od1 m2 powierzchni (wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 2021)

- od budynków lub ich części:

mieszkalnych – 0,89 zł od1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 2021)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,9 zł w stosunku do roku 2021)
Dla mieszkańca Świdnicy który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67 m2 to wzrost opłaty rocznie o ok. 4,00 zł, czyli miesięcznie ok. 0,33 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni ok. 90 m2 to roczna podwyżka 84 zł, czyli miesięcznie ok. 7,00 zł.

W innych gminach również obowiązują stawki maksymalne podatku od nieruchomości. Tak jest m.in. w Jaworzynie Śląskiej, Żarowie, Dzierżoniowie, Wałbrzychu, czy w gminie Świdnica.

Podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsiębiorców poprzez system programów pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację gospodarczą w kraju oraz potrzebę wydatków na kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych inwestycji, podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu miasta.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości mogą wynieść w 2022 roku – 40 mln 500 tys. zł, plan na rok 2021 to 36 mln 800 tys. tys. zł. Wzrost szacowany jest więc na poziomie 3 mln 700 tys. zł. Wynika to nie tylko z podwyżki stawek podatków, ale także z uszczelnienia systemu płatności podatku od nieruchomości.

Ogłoszenia

Czytaj również

Mniej pieniędzy dla ZIT–ów?

Żarowska kranówka

Nowi prezesi

Młodzieżowa sesja

Urząd w nowym miejscu

CPK i linia kolejowa

Alkohol i bezdomność

Sesja w Marcinowicach

Nowe cele

Marcinowice z budżetem

Konkurs przedłużony

Prelekcja historyczna