WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 27 września
im. Kosmy, Damiana

Strzegom: Budują boisko

Piątek, 9 lipca 2021, 15:12
Autor: red
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Trwa budowa boiska przy strzegomskim ogólniaku.

W połowie maja podpisano umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu”. Od czerwca trwają prace przy realizacji inwestycji.

Zakres prac objętych treścią umowy obejmuje:

Przebudowa podłoża asfaltowego na trawę syntetyczną z podbudową betonową
Wydzielenie boisk: do koszykówki – 2 szt., siatkówki – 2 szt., tenisa -1 szt., piłki ręcznej - 1 szt. wraz z urządzeniami technicznymi: kosze, bramki, słupki itp.
Budowa muru oporowego,
Przebudowa istniejącego oświetlenia zewnętrznego – skablowanie linii napowietrznych i przesunięcie 1 - słupa (kolizja)
Budowa odwodnienia boiska – liniowe (istniejące odwodnienie – poprzez wpust deszczowy)
Budowa ogrodzenia boiska – wys. 3-4 m
Montaż piłkochwytów – wys. 6 m
Zmiana nawierzchni wewnętrznej drogi żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej - drogi wjazdowej na boisko – wjazd techniczny (np: karetki pogotowia, podnośniki samochodowe do wykonania cięć sanitarnych drzew),
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia boiska (m.in. bramki, kosze, słupki, itp.),
Odtworzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami,
Rozbiórki nawierzchni istniejących w niezbędnym zakresie wraz z wywozem i utylizacją odpadów.
Poprzetargowa wartość inwestycji to przeszło 586 tys. zł. Czas realizacji inwestycji to 5 miesięcy.

To kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową przy placówkach oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu. Wcześniej wielofunkcyjne boiska wybudowano przy Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym a boisko przy Zespole Szkół Mechanicznych doczekało się gruntownego remontu i przebudowy. Natomiast przy Zespole Szkół Ekonomicznych wybudowana została hala sportowa, na której trenują siatkarki z klasy o profilu sportowym V Liceum Ogólnokształcącego.

Ogłoszenia

Czytaj również

Modyfikacja rozkładów

Fałszywe smsy

Nowe boisko

Delegacja z wizytą

Komfortowe wejście

Zawody sportowo–pożarnicze

Koło z historią

Tylko jako pasażer

Trwają konsultacje

Sesja w Żarowie

Po Festiwalu Mąki

Festyn w Bolesławicach