WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 18 stycznia
im. Małgorzaty, Piotra

Buków: Chodnik w Bukowie

Środa, 20 października 2021, 13:54
Autor: red
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Remont kolejnego chodnika przy drodze powiatowej.

Już wkrótce remontu doczeka się kolejny chodnik przy drodze administrowanej przez Powiat Świdnicki. Tym razem prace odbywać się będą przy drodze powiatowej nr 2085 D w miejscowości Buków.

Remont chodnika odbywać się będzie w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego”. Finansowanie zadania miało odbywać się w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Świdnicki, w ramach funduszu, wnioskował o kwotę 3 mln. 700 tys. zł. Ostatecznie, komisja konkursowa oceniająca złożone wnioski, na realizację inwestycji przyznała kwotę 300 tys. zł.

Według planu, w ramach zadania, remontem miały być objęte ciągi piesze w Świebodzicach - przy drodze powiatowej nr 2914 D i 2888 D, w Gminie Dobromierz - przy drodze powiatowej 2794 D w Dzierzkowie, w Gminie Żarów – przy drodze powiatowej nr 2085 D w Bukowie, w Gminie Strzegom – przy drodze powiatowej nr 2888 D w Olszanach i w Gminie Świdnica – przy drodze powiatowej nr 1990 D odcinek Świdnica - Jagodnik.

Ostatecznie, za przyznaną kwotę, włączając dofinansowanie z budżetu powiatu w wysokości 100 tys. zł., remontu doczeka się tylko chodnik w Bukowie.

W ramach zadania wyremontowany zostanie ciąg pieszy o długości 195 m. Zakres prac obejmie wykonanie chodnika z kostki brukowej – betonowej wraz z odwodnieniem. Prace powinny potrwać do końca listopada.

Ogłoszenia

Czytaj również

Wizyta popularnego pisarza

Świdnica przeciw przemocy

Droga po remoncie

OSiR do remontu

Skrajna nieodpowiedzialność

Wstrzymali prace

Nowe władze

Zebrali 15 litrów

Loteria fantowa

Kolędowanie w PZERiI

Przyłapali dwóch

Chronią zdrowie psychiczne