WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 3 grudnia
im. Franciszka, Ksawerego

Lubachów: Ćwiczenia na tamie

Poniedziałek, 11 października 2021, 13:33
Autor: red
Fot. Gmina Świdnica
Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przeprowadził część praktyczną warsztatów pk. ZABYTEK–21 nt. „Ćwiczenie z zakresu ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych”, w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji państwowej i jednostek wojskowych z terenu woj. Dolnośląskiego, a także z ramienia Państwowej Straży Pożarnej– Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „ŚWIDNICA” oraz grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w dniach 5-6 października 2021 r. w Zagórzu Śląskim.

ZABYTEK-21 jest elementem procesu ukierunkowanego na wypracowanie jednolitego, spójnego systemu ochrony dóbr kulturalnych na obszarze kraju, kompetencyjnie spójnego pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a pozamilitarnymi ogniwami obronnymi.

Główne epizody realizowane w części praktycznej warsztatów pk. ZABYTEK-21 to: ewakuacja Muzeum Militariów oraz ochrona zabytkowej Zapory Wodnej. W ich trakcie przećwiczono m.in. procedurę uruchomienia Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej w zakresie ewakuacji najcenniejszych eksponatów w muzeum, a także ochrona obiektu zabytkowego, spełniającego jednocześnie funkcje przeciwpowodziową.

Czytaj również

Dodatkowa zieleń

Obchody w Świdnicy

Zbiórka elektrośmieci

Żarów w obiektywie

Sesja w Żarowie

Strażacy wybierali

Gmina z inwestycjami

Po sesji w Dobromierzu

Będą nowe mieszkania

Truciciele w akcji

Place ukończone

Wyczyszczone rowy