WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Świdnica: Dodatkowa zieleń

Wtorek, 30 listopada 2021, 17:23
Autor: red
Fot. UM Świdnica
Miasto przeznaczy 2,5 miliona złotych na dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym. Nowa, bardzo liczna roślinność pojawi się w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w okolicy łąki kwietnej. Przygotowana została dokumentacja projektowa. Zachęcamy do zapoznania się z nią i przesłania opinii o uzupełniającym zagospodarowaniu zielenią Parku Młodzieżowego.

Ankieta oraz dokumentacja dotycząca kolejnego etapu rewaloryzacji tego terenu dostępne są na stronie www.um.swidnica.pl. Ponadto, ankiety w formie papierowej są także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.

- Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją projektową, której autorem jest mgr inż. architekt krajobrazu, Olga Rój z firmy Farma Miejska, a następnie do wypełnienia ankiety. Czekamy na nie do 10 grudnia. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 24 grudnia – mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

W projekcie swoje miejsce znalazły drzewa owocowe i krzewy rodzime o dużym znaczeniu dla fauny na tym obszarze, m.in. szakłak pospolity. Roślina ta dostarcza pokarmu 45 gatunkom owadów. Jest rośliną żywicielską larw motyli listkowca cytrynka oraz ogończyka tarninowca. Kwiaty szakłaka są odwiedzane przez pszczoły, muchówki, motyle. Owocami żywi się 19 gatunków ptaków, a kora, liście, pędy i owoce stanowią pożywienie dla niektórych ssaków, m.in. kuny leśnej.

Na terenie parku została wyznaczona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzięki której będzie możliwość zapoznania się z występującymi tu drzewami i krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem grądowym, owadami i biocenotycznym znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody. Dodatkowo, podkreślono roślinnością miejsca o ważnym znaczeniu historycznym.

Ogłoszenia

Czytaj również

Pięknie udekorowane

Nowi mieszkańcy

Metamorfoza Fortu Gaj

Alkohol i bezdomność

Żarowska kranówka

Usuną azbest

Mniej pieniędzy dla ZIT–ów?

Czujne oko kamery

Ostatnia zbiórka

Ważne dla mieszkańców Ruska

Żarów w liczbach

Droga po remoncie