WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Dzierzków: Dzierzków z chodnikiem

Sobota, 20 listopada 2021, 9:43
Autor: red
Fot. UG Dobromierz
18 listopada odbył się oficjalny odbiór I etapu budowy chodnika w Dzierzkowie, w którym uczestniczyli m.in. wójt Jerzy Ulbin, członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Alicja Synowska, radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin, dyrektor SDPŚ Marek Olesiński oraz sołtys Dzierzkowa Wojciech Kubusiak.

Projekt realizowany był w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobromierz a Powiatem Świdnickim. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 385 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł pochodzących z budżetu Powiatu Świdnickiego, 100 000,00 zł otrzymanych przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego oraz 185 000,00 zł środków własnych Gminy Dobromierz.

Wykonawcą robót była firma BUD-BRUK Jerzy Stelmach z Jaworzyny Śląskiej. W ramach zadania wybudowano 464 m chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, cząstkowym remontem nawierzchni bitumicznej oraz regulacją studzienek kanalizacji.

Ogłoszenia

Czytaj również

Konkurs przedłużony

Dziś Sylwester

Po odbiorze technicznym

Nowe cele

CPK i linia kolejowa

Alkohol i bezdomność

Duma strażaków

Kolędowanie w PZERiI

Witamy Nowy Rok

Kolejne spotkanie

Mniej pieniędzy dla ZIT–ów?

Urząd w nowym miejscu