WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 18 stycznia
im. Małgorzaty, Piotra

Gmina Świdnica: Gminna sesja

Środa, 29 września 2021, 13:39
Autor: red
Fot. Gmina Świdnica
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XLVI SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 30.09.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji - XLII, XLIII, XLIV, XLV.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości;

4) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, odcinków dróg powiatowych nr 2910D oraz drogi 2911D;

5) w sprawie zaliczenia odcinka drogi w granicach działek ewidencyjnych 277, 278, 269 w obrębie Bystrzyca Górna do kategorii dróg gminnych;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Grodziszczu, stanowiącej działkę nr 76/27;

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka;

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Świdnica;

10) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Świdnica.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Gminy Świdnica.

Ogłoszenia

Czytaj również

Nowy asfalt

Chronią zdrowie psychiczne

Świątecznie z sołtysami

Skrajna nieodpowiedzialność

Odnawiają liceum

Plany seniorów

Wizyta popularnego pisarza

Muzeum Granitu

Przyłapali dwóch

OSiR do remontu

Wstrzymali prace

Strażacy dla schroniska