WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 3 grudnia
im. Franciszka, Ksawerego

Gmina Świdnica: Na drogę dojazdową

Czwartek, 14 października 2021, 7:56
Autor: red
Fot. Gmina Świdnica
Gmina Świdnica wykorzystując udzieloną pomoc finansową z budżetu województwa dolnośląskiego w formie dotacji celowej realizuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach zadania zostanie wykonana mi.in. wycinka i karczowanie drzew, mechaniczne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Całość inwestycji prowadzona będzie w pasie drogowym o szerokości 5 m. na odcinku 1,18 km. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 1,09 mln zł. w tym 243,6 tys. zł. stanowi dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego.

Czytaj również

Obchody w Świebodzicach

Dodatkowa zieleń

Strażacy wybierali

Czytaj również

Kontrole będą kontynuowane

Żarów w obiektywie

Place ukończone

Rusza inwestycja

Przybędzie Mikołaj

Ku pamięci Lityńskiego

Wyczyszczone rowy

Planują inwestycje

Będą nowe mieszkania