WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 31 lipca
im. Heleny, Ignacego

Gmina Świdnica: Na remonty zabytków

Sobota, 17 lipca 2021, 15:49
Autor: red
Fot. Gmina Świdnica
Dwie Parafie rzymskokatolickie z terenu gminy Świdnica znalazły się na tegorocznej liście beneficjentów, które otrzymają dotacje z budżetu woj. dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach w 2021 roku.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

Warto podkreślić, że w tegorocznym naborze złożono 308 wniosków na łączną kwotę 39 mln zł. Wymogi formalne spełniło 213 wniosków, z czego ostatecznie dofinansowanie zostało objętych 93.

Parafia rzymskokatolicka w Bojanicach otrzymaną dotację w wysokości 50 tys. planuje przeznaczyć na remont konserwatorski dachów kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - skrzydła północno – wschodnie. Natomiast parafia rzymskokatolicka w Grodziszczu przyznane środki w kwocie 20 tys. przeznaczy na II etap remontu elewacji kościoła parafialnego św. Anny.

Czytaj również

Bezpieczniej na przejściach

Spis jest obowiązkowy

Pracują w Pogorzale

Potrzebna krew

Stawiają na ekologię

Budują drogę

Zaczęli przebudowę

Remontują przejście

Wyremontowali remizę

O historii regionu

Fotopułapki was zaskoczą

Zapobiegać nowotworom