WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Żarów: Nowa strategia

Poniedziałek, 29 listopada 2021, 13:18
Autor: red
Fot. UM Żarów
Gmina Żarów przygotowuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022–2030.

26 listopada odbyły się warsztaty w ramach opracowywania strategii rozwoju gminy, w których uczestniczyli zastępca burmistrza Przemysław Sikora, sekretarz gminy Sylwia Pawlik, pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie, radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kultury, sportu, oświaty, pomocy społecznej, seniorów, młodzieży oraz stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Przedmiotem warsztatów była diagnoza obecnego stanu gminy, opracowanie założeń do analizy w obszarach kluczowych dla rozwoju, takich jak: społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura, gospodarka, turystyka, promocja, przestrzeń, infrastruktura, środowisko, usługi społeczne, senioralne, drogi, ochrona środowiska, a także zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potencjałów jednostki. Dyskutowano również nad misją i wizją Gminy Żarów – niezbędnymi elementami Strategii.

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. O wynikach prac warsztatowych będziemy Państwa informować. Ostatnim etapem prac nad tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Żarów będzie opracowanie całości dokumentu oraz jego konsultacje społeczne, o których mieszkańcy zostaną poinformowani.

Prace nad opracowaniem nowej strategii Gminy Żarów koordynuje zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Ogłoszenia

Czytaj również

Sesja w Żarowie

Alkohol i bezdomność

Konkurs przedłużony

Możesz oddać choinkę

Trwa rekrutacja

Nazwa dla autobusu

CPK i linia kolejowa

Rozświetlone Imbramowice

Paczki dla potrzebujących

Jednomyślny budżet w gminie

Pracowali w czasie świąt

Radary na ul. Mieszka