WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 24 stycznia
im. Franciszka, Rafała

Jaworzyna Śląska: O rozwoju gminy

Niedziela, 17 października 2021, 9:51
Aktualizacja: 9:52
Autor: red
Fot. UM Jaworzyna Śląska
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021–2030, która jest podstawowym dokumentem określającym wizję jej przyszłości, wskazującym priorytety i cele jej rozwoju. W środę 13 października odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania strategii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu i jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie prowadził Przemysław Wojcieszak, przedstawiciel konsorcjum Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Przemysław Wojcieszak, Jerzy Wojcieszak i Biuro Doradztwa Gospodarczego Agnieszka Mąka, które na podstawie zawartej z Gminą Jaworzyna Śląska umowy odpowiada za opracowanie strategii.

Konieczność opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030 wynika z potrzeby uwzględnienia zachodzących zmian społeczno-gospodarczych gminy i jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, jak również nowej perspektywy postrzegania lokalnej społeczności. Dokument będzie stanowił podstawę i dawał możliwości ubiegania się o zewnętrzne fundusze w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zarówno ze środków unijnych jak i rządowych.

Czytaj również

Nowe godziny przyjęć

Sprawy urzędowe przez internet

Przedszkole po wozowni

Powstanie komisariat

Nie zasłaniają ust

Nowe cele

Tajniki segregacji

Sesja w Żarowie

Inwestycje z Polskiego Ładu

Apel o szczepienia

Seniorzy na święta

Papierosy i alkohol