WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 8 grudnia
im. Marii, Makarego

Dobromierz: Po sesji w Dobromierzu

Środa, 6 października 2021, 9:33
Autor: red
Fot. UG Dobromierz
Zmiany w tegorocznym budżecie gminy były głównym przedmiotem obrad wrześniowej sesji Rady Gminy Dobromierz.

Wprowadzono m.in. zmiany w obrębie inwestycji kanalizacyjnej, wynikające z końcowych rozliczeń i złożonych wniosków o płatność.

Zwiększono także udział środków własnych w zakresie remontów 3 odcinków dróg gminnych w Dzierzkowie, Serwinowie i Kłaczynie oraz zabezpieczono środki na opracowanie projektu przebudowy ulicy Cmentarnej w Dobromierzu. Przyjęto także regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce - Etap I".

Czytaj również

Wyczyszczone rowy

Zmodernizowany plac

W 3 lata ponad 39 milionów

Koncepcja zaakceptowana

Obchody w Strzegomiu

Rozbłysła choinka

Odnowili przysięgę

Świąteczna poczta

Kolejowy Mikołaj

Po sesji w Dobromierzu

Spotkanie z Hanną Śleszyńską

Obwodnica Pożarzyska