WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Niedziela, 21 listopada 2021, 15:17
Autor: red
Fot. UM Strzegom
W piątek 26 listopada br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018–2023.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum. Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Przyjęcie protokołu nr XXX/21 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
c) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek,
e) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Strzegom na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 roku,
f) w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Strzegom na lata 2021-2030,
g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Ogłoszenia

Czytaj również

Mniej pieniędzy dla ZIT–ów?

Seniorzy na święta

Duch kolei

Sesja w Żarowie

CPK i linia kolejowa

O czystym powietrzu

Nowi prezesi

Żarowska kranówka

Konkurs przedłużony

Jaworzyński Jarmark

Alkohol i bezdomność

Policjanci z seniorami