WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 18 stycznia
im. Małgorzaty, Piotra

Świebodzice: Spotkała się Rada

Wtorek, 16 listopada 2021, 11:23
Autor: red
Fot. UM Świebodzice
Kolejny obradowała świebodzicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W obradach wzięło udział 7 członków. Główne tematy dotyczyły podsumowania wrześniowego szkolenia dla organizacji pozarządowych z pozyskiwania środków w ramach konkursów ofert oraz planowanej na 3 grudnia uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza. Ważnym punktem było również zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego. Członków Gminnej Rady przywitał Przewodniczący Karol Marcyniuk, który na początku odczytał protokół poprzednich obrad. Po jednogłośnym przyjęciu dokumentu bez zgłaszania zmian członkowie rozpoczęli dyskusję na temat odbytych szkoleń z pozyskiwania i rozliczania środków w ramach otwartych konkursów ofert. Uczestnicy szkoleń wyrazili ogromną aprobatę do podejmowania tego typu inicjatyw, Członkini Rady Pożytku Pani Barbara Kościelniak wyraziła nadzieję na kolejne tego typu szkolenia w przyszłości. Przewodniczący Rady zapewnił, że jeśli tylko będzie zainteresowanie Gminna Rada przy wsparciu Miasta Świebodzice, zorganizuje kolejne szkolenia.

Podczas opiniowania projektu Rocznego Programu Współpracy między członkami Gminnej Rady wywiązała się dłuższa dyskusja dotycząca promocji i wsparcia organizacji pozarządowych w mieście. Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, który podkreślił, że dla władz miasta bardzo ważna jest dobra współpraca z NGOsami. Ponadto liczba organizacji i stowarzyszeń w mieście z roku na rok rożnie, co świadczy o rozwoju trzeciego sektora w Świebodzicach. Podkreślił, że Miasto stara się wspierać organizacje na wiele różnych sposobów nie tylko przez dotacje. Pytania do Rocznego Programu Współpracy zgłaszały również członkinie Rady Pożytku Barbara Kościelniak i Zofia Marek. Na wszystkie otrzymały szczegółowe odpowiedzi. Członkowie GRDPP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt.

Ostatnia część posiedzenia dotyczyła planowanej uroczystości z okazji Dnia Wolontariusza. W tym roku obchody ma uświetnić występ artystyczny lokalnych wokalistów.

Kolejne posiedzenie GRDPP zaplanowano na 11 styczni 2022 r.

Ogłoszenia

Czytaj również

Boże Narodzenie

Przedświąteczne interwencje

Skrajna nieodpowiedzialność

Świdnica przeciw przemocy

Zebrali 15 litrów

Po odbiorze technicznym

Nowe godziny przyjęć

Wyjątkowa 97–latka

Chronią zdrowie psychiczne

Loteria fantowa

Wstrzymali prace

Nazwa dla autobusu