WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 24 stycznia
im. Franciszka, Rafała

Żarów: Wodociągi z dofinansowaniem

Środa, 20 października 2021, 7:38
Autor: red
Fot. UM Żarów
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie podpisał po raz pierwszy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pożyczkę w kwocie 917 102,00 złotych z możliwością częściowego umorzenia.

Do tej pory spółka korzystała z pożyczek w ramach wniosków do WFOŚiGW we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, zakup wozu asenizacyjnego, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Żarowie, jednak nigdy nie było możliwości częściowego umorzenia.

Dzięki dofinasowaniu spółka będzie miała możliwość wykonania inwestycji tj. budowa i modernizacja sieci wodociągowych, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie, a także modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej. Warunki uczestnictwa w naborze w ramach wniosku dopuszczały również finansowanie inwestycji wodociągowych, które spółka wykonała ze środków własnych w poprzednich latach.

- Już w najbliższym czasie w ramach tej umowy zostanie wykonany i oddany do użytkowania bardzo ważny odcinek wodociągu o średnicy 315mm, który zasila całą gminę. Do tej pory niestety na tym odcinku od ulicy Słowiańskiej w Żarowie do SUW w Kalnie dochodziło do bardzo wielu awarii, które powodowały przerwy w ciągłości dostawy wody na terenie naszej gminy – zaznaczył prezes ZWiK Grzegorz Osiecki.

Kolejne inwestycje są w przygotowaniu, a zakończenie całości planowanych zadań przypada na koniec 2023r. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy spółka otrzymała tak duże wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj również

Tajniki segregacji

Pracowali w czasie świąt

Powstanie komisariat

Ważne dla mieszkańców Ruska

Promocja w MBP

Nagrodzone posesje

Wolontariusze gotowi

Nowe godziny przyjęć

Żarowska kranówka

Usuną azbest

Rozmawiali o "Polskim Ładzie"

Inwestycje z Polskiego Ładu