WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 18 stycznia
im. Małgorzaty, Piotra

Świdnica: Zmiany w strefach parkowania

Czwartek, 25 listopada 2021, 13:02
Autor: red
Fot. UM Świdnica
Propozycje zmiany taryfy opłat abonamentowych w Strefie Płatnego Parkowania otrzymali w formie projektu uchwały świdniccy radni.

Dotyczy to podwyższenia stawek opłat za trzecie i następne auto oraz opłat abonamentowych ogólnodostępnych okresowych i dla służb użyteczności publicznej. Nie ulegną zmianie opłaty abonamentowe dla mieszkańców strefy za pierwsze i drugie auto. Proponuje się także ograniczenie ilości ulic na abonamencie mieszkańca z pięciu do trzech. Nowością jest umożliwienie ubiegania się o abonament w SPP dla mieszkańców al. Niepodległości.

Proponowane stawki opłat abonamentowych:

Abonament okresowy tygodniowy:
- na numer rejestracyjny - 80 zł z 50 zł

- na okaziciela - 100 zł z 70 zł

Abonament okresowy miesięczny:
- na numer rejestracyjny - 240 zł z 120zł

- na okaziciela - 300 zł z 200zł

Abonament okresowy kwartalny:
- na numer rejestracyjny - 700 zł z 300zł

- na okaziciela - 900 zł z 500zł

Abonament okresowy roczny:
- na numer rejestracyjny - 2000 zł z 700zł

- na okaziciela - 3000 zł z 1200zł

Abonament roczny w podstrefie II:
- na numer rejestracyjny - 1200 zł z 400zł

- na okaziciela - 2000 zł z 600zł

Abonament roczny mieszkańca na adres zamieszkania;
- pierwsze auto w gospodarstwie domowym - 50 zł bez zmian

- drugie auto w gospodarstwie domowym - 70 zł bez zmian

- trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym - 700 zł z 150 zł

Abonament roczny kierowcy inwalidy - 0,00 zł
Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania - 100 zł z 80 zł
Abonament dla służb użyteczności publicznej;
- na numer rejestracyjny - 1200 zł z 400 zł

- na okaziciela - 2000 zł z 600 zł

Koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe dla organów wymiaru sprawiedliwości (Prokuratura, Sąd) oraz organów porządku i ładu publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska), za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni - 2000 zł z 1000 zł w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie rocznym – całodobowo.
- Propozycja podniesienia cen abonamentów ogólnodostępnych jest wynikiem wcześniejszych zmian cen opłat jednorazowych w parkomatach. Pozwoli to na zwiększenie rotacji pojazdów. Poddaliśmy szczegółowej analizie rozwiązania systemowy odnośnie cen abonamentów mieszkańca przyjętych w innych miastach, w których funkcjonuje strefa płatnego parkowania. W większości z nich abonamenty wydawane są maksymalnie na dwa auta, mocno ograniczone są także obszary ich obowiązywania zawężając się do najbliższych dwóch ulic od miejsca zamieszkania. Tak jest na przykład w Wałbrzychu, Opolu czy też Dzierżoniowie – uzasadnia dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciej Gleba.

Ogłoszenia

Czytaj również

Zmarł proboszcz

Loteria fantowa

Dobromierz z budżetem

Skrajna nieodpowiedzialność

Konkursy rozstrzygnięte

Wstrzymali prace

Światełko w Żarowie

Duch kolei

Konkurs przedłużony

Chronią zdrowie psychiczne

Żarów z budżetem

Wizyta popularnego pisarza